WULFF-YHTIÖT HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2008, KLO 11.15

WULFF-YHTIÖT HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.4.2008 päättänyt hankkia enintään yhteensä 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2008 saamansa valtuutuksen perusteella.

Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 9.5.2008 ja päättyy viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 22. huhtikuuta 2008

Wulff-Yhtiöt Oyj

Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi