Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

 EUR 1000
Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
 Liikevaihto 13 048 13 754 14 256 15 829 12 240
 Liikevoitto (-tappio) 264 336 264 274 -108
 % liikevaihdosta 2,0 % 2,4 % 1,9 % 1,7 % -0,9 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden
tulos
221 248 132 274 -121
% liikevaihdosta 1,7 % 1,8 % 0,9 % 1,7 % -1,0 %
 Tulos/osake, EUR 0,03 0,04 0,02 0,04 -0,02
EUR 1000  2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 56 931 59 304 68 820 74 262 83 543
Liikevaihdon muutos, % -4,0 % -13,8% -7,3 % -11,1 % -7,4 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 354 998 2 019 2 096 3
% liikevaihdosta 0,6 % 1,7 % 2,9 % 2,8 % 0,0 %
Liikevoitto/-tappio -33 583 505 1 109 -2 721
% liikevaihdosta -0,1 % 1 % 0,7 % 1,5 % -3,3 %
Voitto/tappio ennen veroja -247 351 354 478 -3 395
% liikevaihdosta -0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % -4,1 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -193 302 -195 696 -3 874
 % liikevaihdosta -0,3 % 0,5% -0,3 % 0,9 % -4,6 %
Liiketoiminnan kassavirta 1 389 679 1 693 -205 567
Oman pääoman tuotto, % (ROE) -2,0 % 2,5 % -1,60 % 4,40 % -25,58 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) -1,1 % 2,9 % 2,70 % 3,50 % -13,92 %
Omavaraisuusaste, % 47,0 % 50,5 % 46,4 % 39,5 % 38,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 19,8 % 19,6 % 23,8 % 36,9 % 45,4 %
Taseen loppusumma 24 933 25 432 28 514 34 759 35 156
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 429 319 161 488 778
% liikevaihdosta 0,8 % 0,5 % 0,2 % 0,7 % 0,9 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 198 214 233 268 311
Henkilöstö tilikauden lopussa 195 203 226 240 295
Osakekohtaiset tunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake (EPS), EUR -0.03 0,05 -0,03 0,11 -0,59
Oma pääoma/osake, EUR 1,64 1,78 1,84 1,95 1,80
Osakekohtainen osinko, EUR 0,05 0,10 0,10 0,00 0,00
Osinko/tulos % -167 % 200 % 333 % 0 % 0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,0 % 7,3% 7,5 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR -55,9 29,6 -44,9 9,2 -2,6
P/BV 1,01 0,77 0,73 0,50 0,87
Tulos ennen poistoja / osake, EUR 0,05 0,15 0,31 0,32 0,00
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR 0,21 0,10 0,26 -0,03 0,09
Tilikauden osakekurssit:
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,43 1,18 1,02 0,96 1,44
Ylin kaupantekokurssi, EUR 1,79 1,75 1,66 1,60 1,98
Keskikurssi, EUR 1,65 1,43 1,30 1,29 1,70
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,65 1,37 1,34 0,99 1,57
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 10,8 8,9 8,7 6,4 10,2
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 526 458
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 565 733 578 681 414 221 315 822 186 292
% keskimääräisestä osakemäärästä 8,7 % 8,9 % 6,3 % 4,8 % 2,9 %
Osakkeiden vaihto, EUR 930 970 827 073 539 868 349 233 315 822