Johto ja hallinto

Wulff-konsernin muodostavat emoyhtiön lisäksi 16 tytäryhtiötä, joista viisi toimii Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksi Tanskassa ja yksi Virossa. Wulff-Yhtiöiden hallinnointi, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Wulff-Yhtiöt noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodin tavoitteena on edistää ja yhtenäistää korkealuokkaista hallinnointia ja käytäntöjä suomalaisissa listatuissa yrityksissä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön sisäinen tarkastaja hallituksen valvonnassa ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa konsernijohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän avulla.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake noterataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Hallinto (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2016.