Konsernijohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka huolehtii yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Konsernin toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja raportoi siitä hallitukselle.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Wulff-Yhtiöiden konsernijohtajana ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi vuodesta 1999 alkaen KTM Heikki Vienola elokuun 2015 loppuun asti. Heikki Vienola jatkoi syyskuun 2015 alusta alkaen Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtajana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana sekä konsernin johtoryhmän puheenjohtajana aloitti syyskuussa 2015 Topi Ruuska ja hänen toimisuhteensa päättyi syyskuun 2016 lopussa. Wulff-Yhtiöiden hallitus nimitti talousjohtaja Elina Rahkosen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi lokakuun 2016 alusta alkaen. Wulff-Yhtiöt Oyj:n ja Wulff Oy Ab:n toimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän puheenjohtajana maaliskuusta 2017 alkaen toimi Kimmo Laaksonen, jonka toimisuhde päättyi syyskuussa 2017. Uudeksi konsernijohtajaksi syyskuusta 2017 alkaen on nimitetty Heikki Vienola.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävät ja toimintatavat

Konsernin johtoryhmä huolehtii konsernijohtajan johdolla yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään divisioonien liiketoiminnan kehitystä ja taloudellista tilannetta sekä konsernilaajuisia hankkeita ja toimintasuunnitelmia. Johtoryhmällä ei ole virallista yhtiöoikeudellista asemaa, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen asema yhtiön johdon organisaatiossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa konsernijohtajan esityksestä johtoryhmän kokoonpanon ja uudet nimitykset.

Tytäryritysten toimitusjohtajat johtavat tytäryhtiöiden operatiivista liiketoimintaa. Merkittävät päätökset, esimerkiksi suuret investoinnit, hyväksyy konsernijohtaja. Jokaisella tytäryrityksellä on oma taloushallintonsa ja koko konsernin taloushallinnosta vastaa konsernin talousjohtaja.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu kvartaaleittain, jolloin esityslistalla on aina divisioonittain läpikäytävät tarkemmat taloudelliset tiedot sekä liiketoimintaan liittyvien keskeisten kehityshankkeiden tilanne.

Johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

nimi syntymävuosi tehtävä
Ninni Arion 1978 toimitusjohtaja/Wulff Entre Oy
Trond Fikseaunet 1963 toimitusjohtaja/Wulff Supplies Ab
Elina Hanén 1982 talousjohtaja/Wulff-Yhtiöt Oyj
Tarja Törmänen 1974 viestintä- ja markkinointijohtaja
Heikki Vienola 1960 konsernijohtaja/Wulff-Yhtiöt Oyj, johtoryhmän puheenjohtaja
Veijo Ågerfalk 1959 suoramyynti-divisioonan johtaja

Osakeomistuksissa on ilmoitettu konsernin johtoryhmän jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet yhtiössä.