Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen palkitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kiinteinä rahakorvauksina. Puheenjohtajalle ja jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa konserniin, maksetaan kullekin 1 250 euroa kuukaudessa. Wulff-Yhtiöt ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa, takauksia tai muita vastuusitoumuksia.

Konsernijohtajan palkitseminen

Hallitus päättää konsernijohtajan palkitsemisesta ja muista sopimusehdoista. Toimitusjohtajana aloitti syyskuun alussa 2015 Topi Ruuska, jonka työsuhde päättyi 30.9.2016. Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi talousjohtaja Elina Rahkosen.

Konsernijohtajana 1.9.2015 aloittaneen Topi Ruuskan palkitseminen koostui rahapalkasta ja luontaiseduista. Vuonna 2016 konsernijohtaja Topi Ruuskalle maksettiin rahapalkkaa ja luontaisetuja 155 tuhatta euroa (68 tuhatta euroa vuonna 2015). Konsernijohtajan muihin etuisuuksiin kuului lakisääteinen työeläkelain (TyEL) mukaisesti karttunut eläke. Eläkkeellesiirtymisikää ei ole määritelty, ja irtisanomisaika oli kuusi kuukautta. Sopimuksessa oli määritetty 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetyn Elina Rahkosen palkitseminen koostuu rahapalkasta ja luontoisedusta. Vuonna 2016 Rahkoselle maksettiin rahapalkkaa ja luontoisetuja 107 tuhatta euroa. Rahkosen muihin etuuksiin kuuluu työeläkelain mukaisesti karttuva eläke. Eläkkeellesiirtymisikää ei ole määritetty. Rahkosen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Tilikaudella 2015 konsernijohtajana toimineen Heikki Vienolan palkitseminen koostui rahapalkasta. Hänellä ei ollut luontaisetuja. Vuonna 2015 konsernijohtaja Heikki Vienolalle maksettiin rahapalkkaa 50 tuhatta euroa ja lisäeläkettä tuhat euroa. Vienola toimi konsernijohtajana elokuun loppuun 2015 asti, jonka jälkeen hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Ylimmän johdon palkitseminen

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista, lisäeläkkeistä, vuosittain päätettävistä tulospalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Kiinteän rahapalkan lisäksi maksettavien palkkioiden määräytyminen on sidottu taloudelliseen kehitykseen ja yksilöllisiin tavoitteisiin.

Konsernijohtaja vahvistaa johtoryhmän jäsenten työehdot sekä heidän palkkansa ja mahdolliset muut etuudet ja kannustimet. Konsernin johtoryhmän palkitsemisen koostumus on esitetty alla olevassa taulukossa sen mukaisesti, mikä on ollut konsernin johtoryhmän koostumus kulloinkin. Vuonna 2016 konsernin johtoryhmään kuuluivat Ninni Arion, Trond Fikseaunet, Elina Rahkonen, Topi Ruuska (syyskuuhun 2016 asti), Tarja Törmänen ja Veijo Ågerfalk. Vuonna 2015 konsernin johtoryhmään kuuluivat Heikki Vienola, Ninni Arion, Trond Fikseaunet, Elina Rahkonen, Topi Ruuska (syyskuusta 2015 alkaen), Tarja Törmänen ja Veijo Ågerfalk.

Kirjallisissa toimitusjohtajasopimuksissa on määritelty tavanomaiset molemminpuoliset irtisanomisajat ja mahdolliset muut erilliskorvaukset.

Avainhenkilöiden osakeomistukset ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lista konsernin julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan on julkaistu konsernin sijoittajasivuilla Johto ja hallinto -osiossa.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Konsernilla ei ole voimassa olevaa osakepalkkiojärjestelmää.

Yhteenveto ylimmän johdon etuuksista

Yhteenveto konsernin ylimmän johdon työsuhde-etuuksista:

1000 euroa 2016 2015
Hallitusjäsenten peruspalkat ja palkkiot
Heikki Vienola, konsernijohtaja -8/2015, hallituksen pj 9/2015- 18 50
Ari Pikkarainen 15 14
Sakari Ropponen -7/2015 0 9
Vesa Tengman, hallituksen jäsen -4/2015 0 5
Johanna Marin 10/2015- 15 3
Tarja Pääkkönen, hallituksen jäsen -4/2015 0 5
Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja -8/2015, jäsen 9/2015- 15 14
Hallitusjäsenten lisäeläkkeet
Heikki Vienola, konsernijohtaja 0 1
Hallitusjäsenten etuudet yhteensä 63 101
Konsernin johtoryhmän jäsenten peruspalkat ja luontaisedut 712 551
Konsernin johtoryhmän jäsenten tulospalkkiot 0 0
Konsernin johtoryhmän lisäeläkkeet 70 57
Konsernin johtoryhmän osakepalkkiot 0 0
Konsernin johtoryhmän etuudet yhteensä 782 608
Konsernin ylimmän johdon etuudet yhteensä 845 709