Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

 EUR 1000
Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
 Liikevaihto 13 530 15 332 15 811 13 408 14 595
 Liikevoitto (-tappio) -293 119 207 270 419
 % liikevaihdosta -2,2 % 0,8 % 1,3 % 2,0 % 2,9 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden
tulos
-395 50 231 158 280
% liikevaihdosta -2,9 % 0,3 % 1,5 % 1,1 % 1,9 %
 Tulos/osake, EUR -0,06 0,01 0,04 0,02 0,04
EUR 1000  2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 59 304 68 820 74 262 83 543 90 238
Liikevaihdon muutos, % -13,8% -7,3 % -11,1 % -7,4 % -9,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 998 2 019 2 096 3 2 269
% liikevaihdosta 1,7% 2,9 % 2,8 % 0,0 % 2,5 %
Liikevoitto/-tappio 583 505 1 109 -2 721 1 132
% liikevaihdosta 1% 0,7 % 1,5 % -3,3 % 1,3 %
Voitto/Tappio ennen veroja 351 354 478 -3 395 990
% liikevaihdosta 0,6% 0,5 % 0,6 % -4,1 % 1,1 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 302 -195 696 -3 874 717
 % liikevaihdosta 0,5% -0,3 % 0,9 % -4,6 % 0,8 %
Liiketoiminnan kassavirta 679 1 693 -205 567 3 297
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2,5% -1,60 % 4,40 % -25,58 % 5,11 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 2,9% 2,70 % 3,50 % -13,92 % 4,67 %
Omavaraisuusaste, % 50,5% 46,4 % 39,5 % 38,3 % 44,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 19,6% 23,8 % 36,9 % 45,4 % 27,6 %
Taseen loppusumma 25 432 28 514 34 759 35 156 41 513
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 319 161 488 778 972
% liikevaihdosta 0,5% 0,2 % 0,7 % 0,9 % 1,1 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 214 233 268 311 343
Henkilöstö tilikauden lopussa 203 226 240 295 326
2016 2015 2014 2013 2012
Tulos/osake (EPS), EUR 0,05 -0,03 0,11 -0,59 0,11
Oma pääoma/osake, EUR 1,78 1,84 1,95 1,80 2,51
Osakekohtainen osinko, EUR * 0,10 0,10 0,00 0,00 0,08
Osinko/tulos % 200% 333 % 0 % 0 % 73 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 7,3% 7,5 % 4,5 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 29,6% -44,9 9,2 -2,6 16,1
P/BV 0,77 0,73 0,50 0,87 0,70
Tulos ennen poistoja / osake, EUR 0,15 0,31 0,32 0,00 0,35
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR 0,10 0,26 -0,03 0,09 0,51
Tilikauden osakekurssit:
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,18 1,02 0,96 1,44 1,77
Ylin kaupantekokurssi, EUR 1,75 1,66 1,60 1,98 2,29
Keskikurssi, EUR 1,43 1,30 1,29 1,70 1,99
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,37 1,34 0,99 1,57 1,77
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 8,9 8,7 6,4 10,2 11,5
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 526 458 6 522 041
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 522 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 578 681 414 221 315 822 186 292 161 675
% keskimääräisestä osakemäärästä 8,9% 6,3 % 4,8 % 2,9 % 2,5 %
Osakkeiden vaihto, EUR 827 073 539 868 349 233 315 822 320 958